(ปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม)

พิมพ์รายชื่อนักเรียน 


(ปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม)

พิมพ์รายชื่อชุมนุม 

โรงเรียนพานพิทยาคม 816 หมู่ 17 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120 http://www.phanphit.ac.th โทร. 0-5372-1512 โทรสาร. 0-5372-2577