กล่องข้อความ: สถานที่พักการแข่งขันทักษะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: http://203.172.131.101/pr/cr/pongdang7km
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย: http://203.172.131.101/pr/cr/non2.png
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กล่องข้อความ: ห่างจากพานพิทยาคม 300 เมตรคำอธิบาย: http://203.172.131.101/pr/cr/non3.png

 

 

 

กล่องข้อความ: ห่างจากพานพิทยาคม 300 เมตรกล่องข้อความ: ห่างจากพานพิทยาคม 300 เมตรคำอธิบาย: http://203.172.131.101/pr/cr/non4.png

 

 

 

 

กล่องข้อความ: ห่างจากพานพิทยาคม 1 กิโลเมตรคำอธิบาย: http://203.172.131.101/pr/cr/non5.png

 

 

 

 

 

กล่องข้อความ: ห่างจากพานพิทยาคม 1 กิโลเมตรคำอธิบาย: http://203.172.131.101/pr/cr/non6.png

 

 

กล่องข้อความ: ห่างจากพานพิทยาคม 200 เมตรคำอธิบาย: http://203.172.131.101/pr/cr/non7.png