แบบฝึกหัด  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
จุดประสงค์ 
นักเรียนสามารถศึกษาและทำแบบฝึกหัดกฎของเมนเดลได้
แบบฝึกหัด
                1. ดอกไม้ชนิดหนึ่ง  ดอกสีขาวเป็นลักษณะด้อย ดอกสีม่วงเป็นลักษณะเด่น ถ้าผสมดอกไม้สีขาวกับและดอกไม้สีม่วงพันธุ์แท้จะได้ดอกสีอะไร จงเขียนจีโนไทป์ของรุ่นพ่อแม่ และลูก
                2. เมื่อนำกระต่ายขนสีดำที่เป็นโฮโมไซกัส ผสมกับกระต่ายขนสีน้ำตาล ปรากฎว่า ลูกที่เกิดขึ้นมีขนสีดำทั้งหมด ( สมมติให้ B และ b แทนอัลลีลคู่หนึ่งที่ควบคุมลักษณะสีขน)
                2.1 ข้อมูลนี้บอกอะไรกับเราบ้าง
                2.2 จีโนไทป์ของลูกรุ่น F1 มีสภาพเป็นโฮโมไซกัส หรือเฮเทอโรไซกัส
                2.3 ถ้านำลูกรุ่น F1  มาผสมกันเอง ลูกรุ่น F2 จะมีจีโนไทป์กี่แบบ อะไรบ้าง และมีอัตราส่วนอย่างไร
                2.4 ถ้านำลูกรุ่น F1  มาผสมกับรุ่นพ่อแม่ที่มีขนสีน้ำตาล ลูกที่ได้จะมีขนสีอะไรบ้าง ในอัตราส่วนเท่าไร
                3. แมวลักษณะขนสีดำเป็นลักษณะเด่นถูกควบคุมด้วยยีน B ลักษณะขนสีน้ำตาลเป็นลักษณะด้อยที่ถูกควบคุมด้วยยีน b และลักษณะขนสั้นเป็นลักษณะเด่นถูกควบคุมด้วยยีน S ลักษณะขนยาวเป็นลักษณะด้อยที่ถูกควบคุมด้วยยีน s จงเขียนแสดงจีโนไทป์ของรุ่นลูกที่ได้จากการผสมในแต่ละข้อต่อไปนี้และหาโอกาสที่จะได้ลูกขนสีดำจากการผสมแต่ละข้อ
                3.1  Bb Ss  x Bb ss
                3.2  BB Ss  x  Bb SS

หมายเหตุ  การรายงานผลให้นักเรียนแนบไฟล์ส่งไปที่   ningarun@hotmail.com   หรือ  arun.m@thaimail.com