Skip to main content

ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรรางวัล กีฬากลุ่มมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย แม่ลาวเกมส์

นายสนอง สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม ได้รับมอบถ้วยรางวัลจากการแข่งขันกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย "แม่ลาวเกมส์" จากตัวแทนนักกีฬา พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาทุกคนที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ สนามโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 26 ธันวาคม 2555