Skip to main content

นายสนอง สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตรแก่นักกีฬาโรงเรียนพานพิทยาคมแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์

นายสนอง  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม มอบถ้วยรางวัล เกียรติบัตรแก่นักกีฬาโรงเรียนพานพิทยาคมในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 42 น่านเกมส์ ระหว่างวันที่ 22-28 มิถุนายน 2556 ซึ่งโรงเรียนพานพิทยาคมเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงรายจำนวน 7 คน ได้แก่

1.เด็กหญิงพราวพิลาศ กันธิเลิศ ม2/3 วิ่งเข้าลำดับที่ 7 ในรอบคัดเลือก

2.ประเภทเปตอง หญิงได้ลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง นางสาวศุภาภรณ์ น้อยหล้าและ นางสาวศรัญญา  ธรรมเสน ม5/5

3.ประเภทเรือพาย เรือกรรเชียงหญิงเดี่ยวและคู่ นางสาว พนิตพิชา เอกวัฒน์และนางสาววิไลลักษ์  กันธิยะ ม.4/8 ยกไปชิงชนะเลิศระดับประเทศที่ จ สุพรรณบุรี ในเดือน ธันวาคม 2556

4.เรือคยัคหญิง เดี่ยวคู่ นาวสาวฑิมพิกา สีทอง ม.6/6 นางสาวอำภา  เงินยวง ม.6/7

5.รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตองกีฬาต้านยาเสพติดอำเภอพาน วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 นายอนุทัย  ยิ่งสมบูรณ์ชัย ม.5/1และนายนัทธพงษ์ มณีมูล ม.5/8      (ควบคุมและฝึกซ้อมโดย ครูสุวิมล  ธิวรรณ์)